Bankspaarhypotheek

Bankspaarhypotheek

Bij de bankspaarhypotheek wordt voor de aflossing een spaar- of beleggingsrekening aan de hypotheek gekoppeld, waarbij de opbrengst voortkomt uit belegging van de betaalde premie in beleggingsfondsen of inleg op een spaarrekening. Indien een spaarrekening wordt gekoppeld, spreken we van een SEW (Spaarrekening Eigen Woning), indien een beleggingsrekening wordt gekoppeld, spreken we van een BEW (Beleggingsrecht Eigen Woning). De vermogensopbouw vindt plaats in box I met belastingvrijstelling indien wordt voldaan aan de voorwaarden.