Beleggings hypotheek

Beleggings(rekening)hypotheek

Bij de beleggingshypotheek wordt voor de aflossing een beleggingsrekening aan de hypotheek gekoppeld, waarbij de opbrengst voortkomt uit belegging van de betaalde premies in beleggingsfondsen of directe beleggingen. Een beleggingsrekening kent meestal (aanzienlijk) lagere kosten dan een beleggingsverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering is niet inbegrepen en dient indien nodig of gewenst separaat afgesloten te worden. Deze aflossingsvorm valt in box III en is daardoor jaarlijks belast voor de eerste € 75.000, -- tegen 0,8613%, voor het meerdere tegen 1,38% met een vrijstelling van € 25.000, -- per persoon (tot en met 2016 bedroeg deze heffing 1,2%)

Voordelen:

  • maximaal fiscaal voordeel door volledige renteaftrek gedurende 30 jaar
  • relatief lage kostenstructuur (afhankelijk van beleggingsfonds)
  • (zeer) hoge opbrengst mogelijk
  • afhankelijk van geldverstrekker grote keuze aan beleggingsmogelijkheden
  • inleg onafhankelijk van rentestand
  • overlijdensrisicoverzekering wordt afzonderlijk afgesloten

Nadelen:

  • opbrengst niet gegarandeerd
  • geen renteaftrek indien afgesloten na 31-12-2012, wel indien overgangsregime
  • belast in box III