Overbruggingshypotheek

Overbruggingshypotheek

De overbruggingshypotheek wordt gebruikt om tijdelijk de overwaarde in een nog te verkopen woning te financieren voor de eerdere aankoop van een nieuwe woning. Per geldverstrekker verschilt het welk percentage van de overwaarde met een overbruggingshypotheek gefinancierd kan worden. Indien de huidige woning nog niet definitief is verkocht, wordt veelal maximaal 90% van de taxatiewaarde of vraagprijs overbrugd na aftrek van de uitstaande hypotheek. Als de woning definitief is verkocht (de ontbindende voorwaarden voor de verkoop zijn verstreken), is het veelal mogelijk de gehele overwaarde minus de verkoopkosten te overbruggen.