Over ons

De hypotheek adviseur

Brabant Hypotheken is een geheel onafhankelijke organisatie binnen een samenwerkingsverband, daarom communiceren we in de ‘’wij’’-vorm. U hebt echter altijd te maken met dezelfde adviseur, wat is zijn achtergrond, wie is ‘’ik’’? Ik ben Bert de With, in 1997 begonnen als financieel adviseur, vanaf 2004 ook erkend hypotheekadviseur (SEH), daarna ook hypothecair planner geworden (EHP) en vervolgens weer doorgestudeerd tot gecertificeerd financieel planner (FFP) zodat ik intussen het gehele adviesgebied in de breedte kan overzien, de zogenaamde ‘’helicopterview’’. Deze ervarings- en kennisachtergrond aangevuld door een brede oriëntering (en mede daardoor out-of–the-box kunnen denken) gecombineerd met inlevingsvermogen, leidt vrijwel altijd tot een advies met veel verbetermogelijkheden. En dat is toch de belangrijkste reden dat u een adviseur inschakelt?


Praktische voordelen

 1. Gratis eerste én tweede adviesgesprek

  Sinds de afschaffing van provisie begin 2013 dient u de kosten van advies zelf te betalen. Om de drempel niet te hoog te maken, bieden de meeste hypotheekadvieskantoren aan het eerste adviesgesprek gratis te doen.

  Voor een eventueel vervolggesprek dient u dan wel al te gaan betalen en eerst een opdracht tot dienstverlening te ondertekenen, maar u weet dan nog niet of de betreffende adviseur aan uw wensen kan voldoen. Betalen voor een onzeker resultaat vinden wij niet logisch.

  Daarom is bij Brabant Hypotheken ook het 2e adviesgesprek gratis. Wij vinden het namelijk wel logisch dat wij eerst aantonen dat wij uw financiële situatie kunnen verbeteren, u hoeft ons niet op ons woord te geloven.

   

 2. Adviesgesprek waar u wilt, wanneer het u uitkomt

  Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat veruit de meeste klanten advies aan huis als meest prettig en comfortabel ervaren.

  Aangezien Brabant Hypotheken streeft naar optimale klanttevredenheid, is advies aan huis onze standaard werkwijze. En natuurlijk op het tijdstip dat het u uitkomt. Aangezien de meeste mensen vooral ’s avonds thuis zijn, heeft Brabant Hypotheken zich ook daar op aangepast en is advies aan huis 5 avonden per week mogelijk, dus ook vrijdagavond.

 3. Altijd dezelfde adviseur

  U vertelt uw verhaal (nog) maar een keer en er ontstaat continuïteit in uw financiële situatie.

  Bij veel (grotere) advieskantoren, banken en verzekeraars werd en wordt er veelal om de paar jaar een andere adviseur aan een klant toegekend door groot personeelsverloop. En bij elk bezoek moet de betreffende klant zijn of haar verhaal omtrent de financiële situatie en vooral wensen dan opnieuw doen.
  Bij Brabant Hypotheken hebt u altijd met dezelfde adviseur van doen. Hierdoor ontstaat ook continuïteit in uw financiële planning, wat voor het kunnen realiseren daarvan van het grootste belang is.

  Een voorbeeld:
  In het verleden gebeurde het bijvoorbeeld nogal eens dat de ene adviseur bijvoorbeeld een beleggingsrekening adviseerde, en nadat een klant vervolgens contact opnam tijdens een beurscrisis een andere adviseur (wel of niet van dezelfde organisatie) adviseerde deze beleggingsrekening om te zetten naar een garantieproduct omdat dit beter bij u zou passen., juist omdat u nerveus werd door de beurscrisis.
  Hierdoor werd verlies genomen op het moment dat de beurzen laag stonden, het resterende geld overgeheveld naar een garantiefonds dat bij herstel van de beurzen natuurlijk vrijwel geen rendement realiseerde. Met als gevolg de slechtst mogelijke resultaten die met een consistent adviesbeleid door steeds dezelfde adviseur niet gebeurd zouden zijn.

 4. Één adres voor al uw financiële vragen en wensen

  Brabant Hypotheken verzorgt naast uw hypotheek ook uw financiële planning als gecertificeerd financieel planner FFP en indien gewenst uw verzekeringen. Eén adres dus voor al uw financiële vragen. Waardoor u niet alleen zorgeloos zult gaan wonen, maar juist ook leven zonder (financiële) zorgen.

 5. Gratis gespreid betalen van advieskosten

  Vroeger werden de advieskosten betaald vanuit provisie die door de hypotheekverstrekker werd betaald aan de adviseur. Advies leek gratis, maar was dat dus niet. Betaalde de ene aanbieder een hogere provisie dan de andere, zou dat in het verleden het advies wel eens beïnvloed kunnen hebben. Daarom heeft de overheid per 1-1-2013 provisie op onder andere hypotheken verboden, in uw belang. Of dat inderdaad zo is, daar zijn de meningen over verdeeld, want u dient vanaf dat moment de advieskosten zelf te betalen. Het zorgt in ieder geval voor een volledig neutrale advisering, is de achterliggende gedachte. En zolang u die advieskosten nog mee kon financieren binnen de het hypotheekbedrag, maakte het voor u nog niet zo veel merkbaar verschil.

  De norm voor de maximale hoogte van een hypotheek ten opzichte van de waarde van een woning (de zogenaamde ‘’Loan To Value, LTV) wordt door de overheid echter al enige jaren stapsgewijs verlaagd van 106% tot uiteindelijk in 2018 maximaal 100%.

  Dat betekent dat u vanaf 2018 de financieringskosten (dat zijn onder andere de kosten van NHG (indien van toepassing), de notaris, de taxatie en dus ook het hypotheekadvies) niet meer mee kunt financieren boven de waarde van de woning. Bent u oversluiter of doorstromer, is dat wellicht geen probleem indien u overwaarde heeft, maar bent u starter of is er geen overwaarde, dan dienen deze kosten dus uit eigen of andere middelen te worden betaald.

  Zijn er geen eigen middelen aanwezig, dan bieden wij u de mogelijkheid onze advieskosten eventueel gespreid te betalen zonder extra kosten (gespreide betaling kan echter wel weer gevolgen hebben voor uw maximale hypotheek).

 6. Gratis second opinion

  Het eerste gesprek is altijd gratis, dus ook indien u een second opinion wenst. Veel klanten die een voorstel van hun bank of tussenpersoon hebben gekregen, willen graag weten of dat voorstel niet beter kan, maar zijn bang dat zij dan direct advieskosten moeten betalen voordat zij zekerheid hebben dat het advies tot voordeel zal leiden.

  Brabant Hypotheken biedt u aan eerst hieromtrent duidelijkheid te scheppen voordat u hiervoor eventueel een rekening krijgt.

  Wij maken u eerst duidelijk of uw situatie beter kan. Daarna volgt pas ons verzoek om een opdracht tot dienstverlening om uw financiële situatie te verbeteren, te ondertekenen.

  En nadat uw verbeteringen zijn gerealiseerd, volgt pas de nota, dat vinden wij logisch.

Klanttevredenheid boven winstoogmerk

Brabant Hypotheken is pas tevreden als u dat bent. Niet voor niets staat deze reden om voor Brabant Hypotheken te kiezen, bovenaan deze lijst. Brabant Hypotheken begrijpt namelijk uitstekend dat alleen dienstverleners die het belang van u als klant vooropstellen, op de lange termijn levensvatbaar blijven. En dus de gehele advisering daarop baseren. In uw belang, maar dus evengoed ook in ons belang. Elke optimaal tevreden klant is voor ons namelijk weer een nieuwe ambassadeur.

De kwaliteit van een advies

Brabant Hypotheken streeft naar een zo hoog mogelijke advieskwaliteit.

Onder andere door veel in de branche belangrijke opleidingen te hebben gevolgd (en voor alle examens geslaagd te zijn) zoals: Erkend Hypotheek Adviseur (EHA), Erkend Hypothecair Planner (EHP) en Gecertificeerd Financieel Planner (FFP).

Daarnaast onder andere door bij de advisering niet slechts uit te gaan van de advisering die volgens de wet minimaal nodig is om uw hypotheek te kunnen blijven betalen. Of u daarbij financieel kunt blijven leven zoals u dat wenst, wordt daarbij namelijk niet in ogenschouw genomen. Dat doet Brabant Hypotheken bij haar advisering aan u wel.

Het uitgangspunt is hierbij dat u altijd zorgeloos kunt blijven wonen en leven zoals u dat wenst. Zodat uw huis altijd uw thuis blijft. Een wellicht klein, maar zeer belangrijk verschil.

En komen wij naar aanleiding van onze analyse meer (financiële) zaken tegen buiten de hypotheek die voor verbetering in aanmerking komen, zullen wij u daar natuurlijk zeker ook op attenderen, het advies van Brabant Hypotheken is namelijk gebaseerd op financiële planning. En dat doet Brabant Hypotheken voor tarieven waarvoor u normaal gesproken slechts het wettelijk minimale advies krijgt.

Combinatie van voordelen van een klein en een groot hypotheekadvieskantoor

Bij Brabant Hypotheken wordt u altijd door mij geadviseerd, toch spreek ik van ‘’ons’’. Op basis van mijn jarenlange ervaring met zowel heel grote organisaties als eenmanszaken wilde ik de voordelen van een kleine organisatie met die van een grote samenvoegen. Brabant Hypotheken biedt het beste van twee werelden:

 

Voordelen kleine organisatie:

 1. Altijd dezelfde adviseur

  Persoonlijk contact met altijd dezelfde adviseur, u hoeft niet steeds uw financiële situatie opnieuw uit te leggen. Daarbij komt dat uw financiële planning nooit hoeft worden overgedragen naar een nieuwe adviseur.

 2. Flexibiliteit

  Een klein bedrijf schakelt snel en als adviseur ben ik flexibel. Een afspraak op korte termijn inplannen is mogelijk in geval van noodzaak. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning waarbij u snel zekerheid wenst omtrent de haalbaarheid van de financiering. 

 3. Lagere kosten

  De kosten voor het advies zelf liggen lager dan bij grote organisaties. Zonder dat de kwaliteit eronder lijdt dankzij het netwerk van Brabant Hypotheken.

 4. Passie, gedrevenheid en betrokkenheid

  Ik ga met passie en gedrevenheid te werk. Omdat ik niet werk voor een baas, maar voor mezelf, voel ik een hoge betrokkenheid met mijn werk en mijn klanten.

 5. Zekerheid

  Een kleine organisatie kan zich sneller aan veranderende omstandigheden aanpassen en heeft minder vaste kosten waardoor een kleine organisatie een crisisperiode gemakkelijker kan overleven. U krijgt daarmee ook de zekerheid dat u dezelfde adviseur blijft houden.

Voordelen grote organisatie:

 1. Continuïteit

  Gegarandeerde dienstverlening, ook wanneer een adviseur (tijdelijk) uitvalt.

 2. Groot kennisnetwerk

  Waardoor ogenschijnlijk onmogelijke wensen wellicht toch mogelijk worden. 

 3. Grote inkoopkracht

  Grote inkoopkracht, waardoor vrijwel alle belangrijke aanbieders van financiële producten aangeboden kunnen worden tegen de beste voorwaarden en de laagste rentetarieven.

 4. Bereikbaarheid

  Altijd bereikbaar zijn, ook als de adviseur even niet beschikbaar is.

 5. Spoedtraject mogelijk

  Spoedtraject mogelijk voor kwalitatief hoogwaardige organisaties bij sommige aanbieders, zoals ‘’hypotheek binnen een week’’. 

  indien nodig bieden wij dit aan bij enkele aanbieders. Het is echter meestal wel zo dat de aankoop van een woning de grootste die u in uw leven doet. Extra tijd is daarom juist in uw belang. Neem de tijd om tot de voor u beste beslissingen te komen. 

Het servicegebied van Brabant Hypotheken

Bent u bezig met een nieuwe hypotheek? Of wilt u, uw hypotheek oversluiten? Neem dan contact op voor een gratis eerste kennismaking. Wij hielpen in het verleden al veel mensen in- en rondom: Valkenswaard, Veldhoven, Asten, Den BoschHelmond, Eindhoven, Best, Oirschot en Deurne.